נתונים כספיים

מגה אור במספרים

ייזום ופיתוח

לחברה עתודות קרקע לפיתוח עתידי בשטח של כ- 268 דונם (חלק החברה כ- 154 דונם).
שווי הקרקעות בפיתוח הינו כ- 139 מיליון ש"ח, יתרה לתשלום בגין הקרקעות כ – 17 מיליון ש"ח.

0
עלויות הקמה שנצברו בפועל
0
יתרת עלויות הקמה צפויות
0
שווי בספרים
0
NOI שנתי צפוי

* במיליוני ש"ח.

ציטוטי מניה

דיווחי החברה

 ניתן לראות את כל הדיווחים של חברת מגה אור החזקות בע"מ באתר הבורסה תחת כרטיס המניה של החברה.

דילוג לתוכן