0

עמדות

טעינה לרכבים חשמליים בפריסה ארצית

0

KW

הספק מערכות סולאריות בפיתוח והקמה

0

KW

ייצור חשמל שנתי באנרגיה סולארית

0

KW

הספק מערכות סולאריות מותקנות

0

עמדות

טעינה לרכבים חשמליים בפריסה ארצית

0

KW

הספק מערכות סולאריות בפיתוח והקמה

0

KW

ייצור חשמל שנתי באנרגיה סולארית

0

KW

הספק מערכות סולאריות מותקנות

אחריות תאגידית

במסגרת רצון החברה לגיוון אפיקי השקעה בשילוב עם ערכי החברה למחויבות לקהילה, לסביבה ולקיימות, החליטה החברה לפתח ולהרחיב את פעילותה בתחום האנרגיה. החברה פועלת ומרחיבה את פעילותה בתחום האנרגיה הסולארית, הקמת מערכות לייצור חשמל בגז טבעי והתקנה של עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים במרכזי המסחר, הניהול והלוגיסטיקה של קבוצה.

התייעלות אנרגטית

הקבוצה יוזמת מס' פרויקטים של מערכות לייצור חשמל בגז טבעי במרכזי הניהול והלוגיסטיקה בשיטת קו גרנציה (ייצור משולב של חשמל וחום) ובשיטת טרי-גנרציה (ייצור משולב של חשמל קור וחום) במטרה להשיג ניצול יעיל יותר של האנרגיה המיוצרת. באמצעות שיטה זו מושגת נצילות כללית גבוהה והעלות הכוללת להפקת כוח, חום וקור נמוכה יותר. לתחנות כוח קטנות אלו תרומה משמעותית כגון: הפחתה בעלויות ייצור והתייעלות אנרגטית, יציבות כלכלית לאורך זמן, יציבות באספקת החשמל וחיסכון אל מול עלויות חשמל משתנות.

1

עמדות טעינה לרכבים חשמליים

בשנים הקרובות צפויים להיכנס למשק הישראלי עשרות אלפי כלי רכב חשמליים, מגמה אשר מוערכת כי תלך ותגבר. כלי רכב חשמליים מהווים מרכיב חשוב במעבר לאנרגיה ירוקה מכיוון שהם מייצרים פחות פליטת דו תחמוצת הפחמן ופולטים אפס גזים מזהמים וכתוצאה מכך פוחת זיהום האוויר. הקבוצה יזמה והתקינה עמדות טעינה במרכזים המסחריים שיהוו מוקד משיכה לטעינת רכבים ובכך גם להעלות את תנועת הלקוחות ועלייה בפדיונות השוכרים.

מרכזים בהם מותקנת מערכת סולארית לאנרגיה ירוקה

כצעד אסטרטגי המשלב ניצול כלכלי של פוטנציאל הגגות הנרחב אשר מנוהל על-ידי הקבוצה, יחד עם מיצוב החברה כחברה ירוקה, הנעזרת באנרגיית השמש לשם ייצור חשמל וחיסכון באנרגיה, החברה פועלת ומרחיבה את פעילותה להפעלת מערכות אנרגיה סולארית על גגות המרכזים.

דילוג לתוכן