VPG מרכז ניהול

אודות המרכז

מרכז ניהול המושכר לחברת VPG (וישיי) בשטח של 13,770 מ"ר אשר משמש כמרכז ניהול ומשרדי החברה של השוכר. המרכז ממוקם בלב אזור התעסוקה מודיעין. המרכז בבעלות מלאה של חברת מגה אור החזקות ומנוהל ע"י השוכר.
דילוג לתוכן