SOLAR EDGE מרכז ניהול

אודות המרכז

מרכז ניהול המושכר לחברת סולאר-אדג' בשטח של כ – 20,000 מ"ר אשר משמש כמרכז הפיתוח של השוכר. המרכז ממוקם בלב אזור התעסוקה מודיעין.
דילוג לתוכן