קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

מרכז תעשיה ולוגיסטיקה פקר, קרית מלאכי

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

קרית ORIAN מודיעין

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

מרכז ניהול ולוגיסטיקה, מגרש 22 מודיעין

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

מרכז ניהול מגרש 62 מודיעין

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז מסחרי - עם סיור עם תוכנית שיווק

מגה אור ריט 1 מודיעין 1

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז מסחרי - עם סיור עם תוכנית שיווק

BIG מגה אור מודיעין 2

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

מגרש 17 א.ת שילת

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

מרכז ניהול רמי לוי

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז מסחרי - עם סיור עם תוכנית שיווק

מגה אור מסחר חבל מודיעין

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

מגרשים 35 + 36 א.ת שילת

דילוג לתוכן