קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

מרכז תעשיה ולוגיסטיקה פקר, קרית מלאכי

קטגוריות
מרכז בהקמה - דרום

מרכז לוגיסטיקה ראשי לקבוצת פוקס

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

קרית ORIAN מודיעין

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

מרכז ניהול ולוגיסטיקה, מגרש 22 מודיעין

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז לוגיסטי - ללא סיור

מרכז ניהול מגרש 62 מודיעין

קטגוריות
מרכז בהקמה - מרכז

מרכז ניהול "אתר 70" מודיעין

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז מסחרי - עם סיור עם תוכנית שיווק

מגה אור ריט 1 מודיעין 1

קטגוריות
מרכז בהקמה - מרכז

מסחר מיוחד שוהם

קטגוריות
מרכז לוגיסטי - ללא סיור

FLEX מרכז ניהול

קטגוריות
אנרגיה ירוקה מרכז מסחרי - עם סיור עם תוכנית שיווק

BIG מגה אור מודיעין 2

דילוג לתוכן